Živočišná výroba

Živočišná výroba

Naši hlavní komoditou je výroba mléka, je to komodita pracovně a materiálně nejnáročnější, ale zároveň je na ní také vázáno velké množství dalších pracovních příležitostí. Její výroba je soustředěna na jedno středisko a to na Březné, kde 650 krav ročně vyprodukuje 4 miliónů litrů čerstvého kravského mléka. Je zde potřebná koncentrace, produktivita práce a přirozené prostředí pro zvířata. Mléko o tučnosti 4,18 % s průměrným obsahem bílkovin 3,55 % je dodáváno do mlékárny Agricol s.r.o. Polička. Společnost chová cca 1 700 kusů skotu.

Zajišťujeme provoz mléčného automatu, který se nachází v sídle společnosti ve Štítech.

Prodej čerstvého syrového kravského mléka v letošním roce klesl na 42 litrů denně. Mléko je pod pravidelnou veterinární a hygienickou kontrolou, ihned po nadojení je zchlazeno na 4 – 6 °C v chladících tancích u dojírny. Čerstvé mléko se v automatu prodává po dobu max. 24 h od doplnění, potom je zbytek mléka odvezen a tank naplněn čerstvým.

V technickém provedení stavebních i technologických části hospodářských budov na středisku živočišné výroby jsou uplatněny veškeré současné poznatky a principy „welfare“ systémů chovů skotu s důrazem na maximální zachování přísných ekologických limitů a zlepšení pracovních podmínek obsluhy.

Rostlinná výroba

ZEAS Březná a. s. hospodaří na 1.950 ha zemědělské půdy v podhorské a horské oblasti mezi Hrubým Jeseníkem a Orlickými horami, v nadmořské výšce 350 až 780 m. n. m., v oblasti s průměrnou teplotou 6,7 °C, s více než 800 mm ročních srážek, v  bramborářsko-ovesné výrobní oblasti, s hlinito-písčitými podzolovými půdami v průměrné ceně 1,85 Kč za 1 m2. Cílem rostlinné výroby je zajistit dostatek kvalitního krmení pro živočišnou výrobu.

            Pečujeme o ráz krajiny, řádně udržujeme pozemky a hospodaříme v souladu se    zásadami správné zemědělské praxe.