Aktuality

Aktuality

Aktuality pachtovné

Pachtovné za pronajaté pozemky v roce 2021 bude uhrazeno následovně:

výdej naturálií do 31.10.2021

úhrada v hotovosti do 26.11.2021

bankovním převodem dne 2. a 3. prosince 2021

poštovním složenkou do 16. prosince 2021.

Žádost o zasílání pachtovného na bankovní účet