Akcionáři

Vážení akcionáři,

zveme Vás na 30. řádnou valnou hromadu společnosti ZEAS Březná a. s., která se uskuteční v pátek dne 20.května 2022 ve velkém sále Kulturního domu ve Štítech.

V současné době nejsou v platnosti žádná předepsána epidemiologická opatření, která by omezovala konání valné hromady.

Oznámení bankovního spojení pro výplatu podílu na zisku (dividendy)

Pro nahlášení změny či nového bankovního spojení pro výplatu podílu na zisku, prosíme o vyplnění tiskopisu níže.

Pokud doručíte Vaše Oznámení bankovního spojení poštou je nutné nechat podpis úředně ověřit , při osobním předání Oznámení bude totožnost ověřena v ZEAS Březná a.s.

Děkujeme za Vaši vstřícnost a pochopení.