Akcionáři

Vážení akcionáři,

valná hromada dne 3.9.2021 rozhodla o výplatě dividend za rok 2020. Výše přepočtené dividendy na jednu kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,00 Kč činí 700,- Kč před zdaněním. Dividenda je zdaňována srážkovou daní 15 %, čistá dividenda na jednu akcii činí 595,- Kč. Nárok na dividendu má akcionář, který je veden v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady, tj. k  3.9.2021. Dividenda byla  zaslána na Vaše bankovní účty dne  6.9.2021.