Akcionáři

Vážení akcionáři,

valná hromada dne 19.5.2023 rozhodla o výplatě dividend za rok 2022. Výše přepočtené dividendy na jednu kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,00 Kč činí 700,- Kč před zdaněním. Dividenda je zdaňována srážkovou daní 15 %, čistá dividenda na jednu akcii činí 595,- Kč. Nárok na dividendu má akcionář, který je veden v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady, tj. k  19.5.2023. Dividenda byla  zaslána na Vaše bankovní účty v období dne 3.7.2023.

Oznámení bankovního spojení pro výplatu podílu na zisku (dividendy)

Pro nahlášení změny či nového bankovního spojení pro výplatu podílu na zisku, prosíme o vyplnění tiskopisu níže.

Pokud doručíte Vaše Oznámení bankovního spojení poštou je nutné nechat podpis úředně ověřit , při osobním předání Oznámení bude totožnost ověřena v ZEAS Březná a. s.

Děkujeme za Vaši vstřícnost a pochopení.