Akcionáři

Vážení akcionáři,

valná hromada dne 20.5.2022 rozhodla o výplatě dividend za rok 2021. Výše přepočtené dividendy na jednu kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,00 Kč činí 700,- Kč před zdaněním. Dividenda je zdaňována srážkovou daní 15 %, čistá dividenda na jednu akcii činí 595,- Kč. Nárok na dividendu má akcionář, který je veden v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady, tj. k  20.5.2022. Dividenda za rok 2021 byla  zaslána na Vaše bankovní účty dne 7.7.2022.

Oznámení bankovního spojení pro výplatu podílu na zisku (dividendy)

Pro nahlášení změny či nového bankovního spojení pro výplatu podílu na zisku, prosíme o vyplnění tiskopisu níže.

Pokud doručíte Vaše Oznámení bankovního spojení poštou je nutné nechat podpis úředně ověřit , při osobním předání Oznámení bude totožnost ověřena v ZEAS Březná a. s.

Děkujeme za Vaši vstřícnost a pochopení.