Akcionáři

Vážení akcionáři,

valná hromada dne 24.5.2024 rozhodla o výplatě dividend za rok 2023. Výše přepočtené dividendy na jednu kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,00 Kč činí 500,- Kč před zdaněním. Dividenda je zdaňována srážkovou daní 15 %, čistá dividenda na jednu akcii činí 425,- Kč. Nárok na dividendu má akcionář, který je veden v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady, tj. k  24.5.2024. Dividenda bude  zaslána na Vaše bankovní účty v období od 1.7.2024 do 4.7.2024.

Oznámení bankovního spojení pro výplatu podílu na zisku (dividendy)

Pro nahlášení změny či nového bankovního spojení pro výplatu podílu na zisku, prosíme o vyplnění tiskopisu níže.

Pokud doručíte Vaše Oznámení bankovního spojení poštou je nutné nechat podpis úředně ověřit , při osobním předání Oznámení bude totožnost ověřena v ZEAS Březná a. s.

Děkujeme za Vaši vstřícnost a pochopení.